Polietilen PE Kutu İmalatı. Polietilen (PE) kutular, günümüzde çeşitli alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Özellikle gıda sektöründe sıkça kullanılan bu kutular, üretimden ithalata, dağıtımdan pazarlama ve satışa kadar her aşamada kullanılmaktadır. Polietilen kutuların genel olarak iki türü vardır. Bunlar; dolgu malzemesiyle dolu kutular ve boş kutular. Dolgu malzemesiyle dolu kutular, üretim aşamasında kullanılmaktadır. Boş kutular ise, ürünün pazara sunulması ve satışı için kullanılmaktadır. Polietilen kutuların üretiminde, polietilenin farklı tipleri kullanılabilmektedir. Bu tiplerden bazıları; polietilen glikol (PEG), polietilen tereftalat (PET), polietilen askorbat (PA), polietilen oksit (PEO) ve diğerleridir. Her birinin kendine özgü özellikleri vardır. Bu tiplerden hangisinin kullanılacağı, üretilecek kutunun amacına göre belirlenir. Örneğin; gıda ambalajlama için kullanılan kutuların üretiminde, PEG kullanılır. Çünkü bu tür kutuların içeriğinin bozulmaması ve gıdaların mikrobiyolojik olarak korunması gerekir. Bu yüzden de PEG, bu tür kutuların üretiminde tercih edilir. Polietilen kutuların üretimi, basit bir süreçtir. Üretim aşamasında, polietilen granülleri bir kazan içerisinde ısıtılır. Daha sonra, ısıtılmış polietilen, bir kalıba dökülür. Dökülmüş polietilen, soğutulur ve kalıptan çıkarılır. Soğutma işlemi tamamlandıktan sonra, kutu üzerinde istenen şekiller ve logosu baskılır. Baskı işlemi tamamlandıktan sonra kutu paketlenir ve gönderilir.